ثـبـت تـخـلـفـات مـو ضـو ع مـا د ه 91

شهروند گرامي

در زمان طرح گزارش يا شكايت و ارائه اطلاعات لطفا به نكات زير توجه فرمائيد:
شكايت و گزارشات بايد مدلل و مستند باشد.
لازم است هنگام ورود اطلاعات،‌ حتما شماره تلفن همراه خود را وارد نمائيد.
سامانه پاسخگويي به تخلفات موضوع ماده 91 راه اندازي شده است كه بر اساس آن افراد بتوانند شكايات و گزارشات خود را در حيطه ي سوء استفاده از مقام اداري و اخذ رشوه به صورت اينترنتي ثبت نمايند.
سهولت در پذيرش شكايات و گزارشات از سوي مردم و جامعه هدف سازمان از اهداف راه اندازي اين سامانه است و دفتر مديريت عملكرد بهزيستي استان تهران مسئوليت پردازش و رسيدگي به امور را بر عهده دارد.

مشخصات ثبت کننده
ثبت گزارش
نام: * موضوع گزارش: *
نام خانوادگی: * نام شهرستان مورد گزارش: *
کد ملی: * نام اداره/مركز مورد گزارش: *
شماره تماس: * خلاصه گزارش: *
تحصيلات: فايل پيوست:

نوع خدمت دريافتي: *

پست الكترونيكي:

*
آدرس کامل پستي ‍‍‍‍: *

متن درون تصوير را وارد نماييد

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*
متن فوق را مطالعه نمودم و از صحت اطلاعلات مندرج اطمينان كامل دارم.*